EKL POOLT TUNNUSTATUD ÜRITUSTEL OSALEMISEKS KOERTELE ESITATAVAD VAKTSINEERIMISNÕUDED.

 

Koerte katk, nakkuslik hepatiit ja parvoviroos.

Koertekatk, nakkuslik hepatiit ja parvoviroos.  Koer peab olema vaktsineeritud koerte katku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu vähemalt kaks korda kutsikana (viimane vaktsineerimine 14-16 nädala vanuselt). Esimene revaktsineerimine peab olema teostatud mitte hiljem kui aasta pärast esmase vaktsineerimisseeria lõppu. Edasised revaktsineerimised peavad toimuma ravimi pakendi infolehes antud juhiste ja WSAVA koerte vaktsineerimissoovituste kohaselt, aga mitte harvemini kui 3-aastaste vahedega. Kutsika teisest vaktsineerimisest (revaktsineerimine) peab olema möödunud vähemalt kaks nädalat, enne kui koer võib osaleda näitustel ja võistlustel või muudel koerte kogunemisega seotud üritustel. Kui revaktsineerimise tähtaeg on ületatud, peab uuest vaktsineerimisest olema möödunud vähemalt kaks nädalat, enne kui koer võib osaleda koerte kogunemisega seotud üritustel. 

Täiskasvanud koertel enne kehtivusaja lõppemist tehtud vaktsineerimisele ooteaega ei ole. 

 

Marutaud

Koer peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu alates 12 nädala vanusest (varasemaid vaktsineerimisi ei arvestata) ja vaktsineerimisest peab olema möödunud vähemalt 30 päeva, enne kui koer võib osaleda näitustel ja võistlustel või muudel koerte kogunemisega seotud üritustel.

Edaspidi vaktsineeritakse loomi vaktsiiniga kaasasoleva infolehes toodud juhiste kohaselt ja sagedusega, kuid mitte harvemini kui 24 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest. 

Kui vaktsineerimise tähtaeg on ületatud, peab uuest vaktsineerimisest olema möödunud vähemalt 30 päeva, enne kui koer võib osaleda näitustel ja võistlustel või muudel koerte kogunemisega seotud üritustel.

Enne kehtivusaja lõppemist tehtud vaktsineerimisele ooteaega ei ole. 

 

Muud nõuded. 

Kontrollimisel esitada nõuetekohaselt vormistatud veterinaarpass, millesse on kantud koera identifitseerimisandmed ja loomaarsti allkirjaga märked igakordsete vaktsineerimiste kohta.  Kui passi kantud revaktsineerimise tähtaja ja EKL poolt tunnustatud üritusel osalevate koerte vaktsineerimisnõuete vahel on vastuolu, siis tuleb koera üritusele lubamisel lähtuda koera passi kantud tähtajast

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required